Day: October 25, 2019

ติดแอร์ Haier 3600 BTU 2 ตัวติดแอร์ Haier 3600 BTU 2 ตัว

วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปดูบรรยกาศการติดแอร์ยี่ห้อ Haier ขนาดความเย็น 3600 BTU จำนวน 2 เครื่องโดยใช้วิธีการแขวน แอร์ Haier ขนาดความเย็น 3600 BTU