Tag: ชนิดคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์แอร์ มีกี่แบบมาทำความรู้จักกันคอมเพรสเซอร์แอร์ มีกี่แบบมาทำความรู้จักกัน

ปัจจุบันนี้แอร์ (เครื่องปรับอากาศ) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตไปแล้วยิ่งในเมืองใหญ่จำเป็นจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเรือนที่พักและอาคารต่าง ๆ