คอนเดนเซอร์แอร์ ชุดระบายความร้อนของเครืองปรับอากาศสวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักส่วนประกอบอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมาก ๆ ของเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านที่เราใช้ ๆ กันอยู่ เชื่อว่าเพื่อน ๆ ต้องเคยเห็นแน่นอนกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้นอกอาคารต่าง ๆ กล่องนี้เราเรียกกันว่า คอนเดนเซอร์ (Condenser) หน้าที่หลักของเจ้ากล่องนี้คือระบายความร้อนออกจากระบบแอร์โดยภายในกล่องนี้จะประกอบไปด้วยแผงระบายความร้อนและชุดคอมเพรสเซอร์ของแอร์ เรามาดูระบบการทำงานของ Condenser กันก่อน คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ระบายความร้อนเพื่อเปลี่ยนน้ำยาแอร์ในสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลว กล่าวคือ คอนเดนเซอร์แอร์จะรับเอาน้ำยาที่มาจากคอมเพรสเซอร์ในสภาพที่เป็นไอ มีอุณหภูมิสูง ความดันสูง เมื่อผ่านเข้ามาในคอนเดนเซอร์จะถูกระบายความร้อนออกไปโดยใช้อากาศ น้ำ น้ำยาจะเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวที่ยังคงมีอุณหภูมิสูง ความดันสูง ก่อนจะส่งต่อไปยังอุปการณ์ควบคุมการไหลของน้ำยาแอร์เพื่อลดแรงดันให้ต่ำลงจนทำให้เกิดสถานะของเหลวกลายเป็นก๊าซแล้วปล่อยความเย็นที่อีแวปปอเรเตอร์ต่อไป
ชนิดของคอนเดนเซอร์
1. ชนิดระบายด้วยความร้อนอากาศ (Air Cooled Condenser)
2. ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Condenser)
3. ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (Evaporative Conderser)

เมื่อเรารู้โครงสร้างคอนเดนเซอร์เราก็สามารถล้างได้อย่างง่ายได้หรือสำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่อยากจะล้างแอร์ก็สามารถใช้บริการล้างแอร์ของเราได้สามารถโทรสอบถามหรือทักแชทมาปรึกษาได้เลย

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.