Author: admin

แอร์ชนิดต่าง ๆ ที่คุณควรรู้จักก่อนเลือกซื้อแอร์ชนิดต่าง ๆ ที่คุณควรรู้จักก่อนเลือกซื้อ

ชนิดเครื่องปรับอากาศ (Air conditioner) เครื่องปรับอากาศ (Air conditioner) ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่าแอร์ ทำไมทุกบ้านถึงจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศ เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันนี้มีอากาศที่ร้อนมากขึ้นทำให้สภาพอากาศไม่เหมาะที่มนุษย์เราจะะดำรงที่ชีวิตอย่างเย็นสะบาย