แอร์ชนิดต่าง ๆ ที่คุณควรรู้จักก่อนเลือกซื้อชนิดเครื่องปรับอากาศ (Air conditioner)

เครื่องปรับอากาศ (Air conditioner) ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่าแอร์ ทำไมทุกบ้านถึงจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศ เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันนี้มีอากาศที่ร้อนมากขึ้นทำให้สภาพอากาศไม่เหมาะที่มนุษย์เราจะะดำรงที่ชีวิตอย่างเย็นสะบายปรกติแล้วอากาศที่มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเย็นสบายคือ 23-25 องศาเซียสและความชื้นในอากาศต้องอยู่ที่ประมาณ 50-55 % จึงจะเหมาะต่อการดำรงชีวิตที่เย็นสบาย ปัจจุบันในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่และเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันก็สามารถควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่แปลกใจเวลาเราอยู่ในห้างสรรพสินค้าจะรู้สึกเย็นสบาย สบายเนื้อสบายตัว เมื่อเรามีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเลือกเครื่องปรับอากาศและการบำรุงรักษาเบื้องต้น วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องปรับอากาศให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกัน

ประเภทของเครื่องปรับอากาศ

1.แบบติดผนัง(Wall Type)
เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด เหมาะสาหรับ
ห้องที่มีพื้นที่น้อย เช่น ห้องนอน ห้องรับแขกขนาดเล็ก
ข้อดี : รูปแบบทันสมัย และมีให้เลือกหลากหลาย, เงียบ, ติดตั้งง่าย
ข้อเสีย : ไม่เหมาะกับงานหนัก เนื่องจากคอยล์เย็นมีขนาดเล็ก
ส่งผลให้คอยล์สกปรก และอุดตันง่ายกว่าคอยล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

2.แบบตั้ง/แขวน(Ceiling/Floor Type)
เป็นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสาหรับห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่เล็ก
เช่น ห้องนอน, ไปจนถึงห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่, สานักงาน,
ร้านอาหาร ห้องประชุม
ข้อดี : สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน,
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เข้าได้กับทุกสถานที่,
การระบายลมดี
ข้อเสีย : ไม่มีรูปแบบให้เลือกมากนัก

3.แบบตู้ตั้ง(Package Type)
เป็นเครื่องปรับอากาศ ที่มีลักษณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และมีกาลังลมที่แรง
เหมาะกับบริเวณที่มีคนเข้าออก อยู่ตลอดเวลา เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร
ข้อดี : ติดตั้งง่าย โดยสามารถตั้งกับพื้นได้เลย ไม่ต้องทาการยึด
ทาความเย็นได้เร็วเนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลมที่ใหญ่ ซึ่งให้กาลังลมที่แรงกว่า
ข้อเสีย: เสียพื้นที่ใช้สอย

4.แบบฝังเพดาน(Built-In Type)
เป็นเครื่องปรับอากาศที่เน้นความสวยงามโดยการซ่อน
หรือฝังอยู่ใต้ฝ้าหรือเพดานห้อง เหมาะกับห้องที่ต้องการ
เน้นความสวยงาม โดยที่ต้องการให้เห็นเครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด
ข้อดี : สวยงาม โดยสามารถทาตู้ซ่อน หรือ ฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง
ข้อเสีย : ติดตั้งยาก เนื่องจากต้องทาการฝังเข้าตู้ หรือเพดานห้อง,
การดูแลรักษาทาได้ไม่ค่อยสะดวก

5.แบบหน้าต่าง(Window Type)
เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวมทั้ง คอนเดนซิ่ง ยูนิต และแฟนคอยล์ ยูนิต อยู่ในเครื่องเดียว ซึ่งสามารถติดตั้งโดยการ ฝังที่กาแพงห้องได้เลย โดยที่ไม่ต้องเดินท่อน้ายา ดังนั้นการติดตั้ง จึงต้องติดตั้งบริเวณช่องหน้าต่างหรือเจาะช่องที่ผนังแข็งแรง
ข้อดี : ประหยัดพื้นที่เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิต, ติดตั้งง่ายเพราะไม่ต้องเดินท่อน้ายา, ประสิทธิภาพในการทาความเย็นสูงกว่าแบบอื่นๆ เนื่องไม่มีการเดินท่อน้ายา ทาให้ไม่มีความร้อนแทรกซึมตามท่อน้ายา
ข้อเสีย : มีเสียงดังจากการทางานของคอมเพรสเซอร์ และทาให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง และผนัง, ถ้าเครื่องมีขนาดขนาดใหญ่เกินไป จะมีปัญหาในการติดตั้ง เพราะบริเวณเพราะบริเวณช่องหน้าต่างไม่สามารถรับน้าหนักมากได้

6.แบบเคลื่อนที่(Movable Type)
เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องทาการติดตั้ง และสามารถเข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่ พูดง่ายๆก็คือสามารถเสียบปลั๊กใช้ได้เลย
ข้อดี : ขนาดกะทัดรัด, ไม่ต้องติดตั้ง, สามารถเข็นไปได้ใช้ได้ทุกพื้นที่ ทั้งในห้อง และกลางแจ้ง
ข้อเสีย : ใช้ได้กับห้องที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก, ประสิทธิภาพการทาความเย็นต่ากว่า เนื่องจากเป็นระบบเปิดเมื่อนาไปใช้กลางแจ้ง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.