แอร์ไม่เย็น หนึ่งสาเหตุที่คุณควรรู้ ท่อแอร์รั่วแอร์รั่ว

ปัญหาแอร์ไม่เย็นถือว่าเป็นปัญหาต้น ๆ ของปัญหาแอร์เลยก็ว่าได้ สาเหตุเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนั้นมีหลายสาเหตุ อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งอย่างคือ น้ำยาแอร์รั่วซึม ทำให้น้ำยาแอร์มีน้อยลงมีผลทำให้แอร์เอาไม่เย็นนั้นเอง อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำยาแอร์รั่ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันสาเหตุที่น้ำยาแอร์รั่วก็คือการที่ช่างแอร์ที่ทำการติดตั้งแอร์ทำการต่อท่อน้ำยาแอร์ไม่แน่นหลักการต่อท่อน้ำยาแอร์นั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ

1. ต่อแบบเบ่งขยาย
คือการใช้เครื่องมือขยายท่อให้กว้างขึ้นแล้วนำอีกท่อหนึ่งมาเสียบให้แน่นแล้วทำการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมอีกที
2. ต่อแบบบานแฟร์
คือการใช้เครื่องมือบานปากท่อออกแล้วต่อด้วยข้อต่อแล้วทำการขันให้แน่น วิธีนี้ไม่ต้องเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
3. ต่อแบบข้อต่อสำเร็จ
คือการใช้ข้อต่อแบบสำเร็จต่อแล้วทำการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมอีกที

ซึ่ง 3 วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ต่อเครื่องปรับอากาศที่เราใช้กันอยู่ซึ่งต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษและต้องมีความปราณีตในการต่อหากต่อไม่ดีไม่ถูกต้องตามหลักการก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วจึงทำให้แอร์ของเราไม่เย็นนั่นเอง

เครื่องมือใช้ในการต่อท่อน้ำยาแอร์

วิธีแก้ไข

ต้องให้ช่างทำการตรวจเช็คหารอยรั่วให้เจอแล้วทำการซ่อมรอยต่อของท่อแอร์ใหม่จากนั้นก็ทำการเติมน้ำยาแอร์เข้าไปใหม่ (ซ่อมแอร์)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.