งานล้างแอร์ สนง.สาธารณะสุขอำเภอเวียงแก่น 25000 BTU (28-11-2562)สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ วันที่ 28-11- 2019 ได้รับโอกาสให้ล้างแอร์ Hitachi ขนาดความเย็น 25000 BTU ของสำนักงานสาธารณะสุขประจำอำเภอเวียงแก่น จากการตรวจเช็ค ก่อนการล้าง ความเย็นไม่ถึงจุดที่ควรจะเป็น บานสวิงไม่สวิงสาเหตุเกิดจากขั้วต่อระหว่างบานสวิงกับมอร์เตอร์สวิงแตก แอร์สกปรกปานกลางแนะนำให้ล้างเพราะใช้งานมาเกินสองปีแล้ว ก่อนจะทำการตรวจเช็คน้ำยาควรล้างแอร์ทั้งคอยด์เย็นและคอยด์ร้อนให้สะอาดเสียก่อนเพื่อประสิทธิภาพในการทำความเย็นจะได้เที่ยงตรงเวลาตรวจเช็คค่าน้ำยาแอร์ หลังจากล้างแอร์เรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจเช็คน้ำยาซึ่งแอร์รุ่นนี้ใช้น้ำยา R22 แรงดันน้ำยาท่อโลว์ในขณะเครื่องทำงานเต็มกำลังควรอยู่ที่ 60 – 75 PSI เมื่อทำการวัดผลปรากฎว่าน้ำเหลือมีความดันเพียง 50 PSI เท่านั้น จึงทำให้ความเย็นที่ระบบทำได้ไม่เย็นเท่าที่ควรจะเป็น ต้องเติมน้ำยาเพิ่ง ส่วนบานสวิงใช้กาวร้อนติดและใช้เทปพันให้แน่นใช้งานได้ปรกติ บริการล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ทั่วเวียงแก่น และล้างแอร์เชียงของ (ล้างแอร์เวียงแก่น)

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.