Day: September 11, 2019

แอร์ไม่เย็น หนึ่งสาเหตุที่คุณควรรู้ ท่อแอร์รั่วแอร์ไม่เย็น หนึ่งสาเหตุที่คุณควรรู้ ท่อแอร์รั่ว

แอร์รั่ว ปัญหาแอร์ไม่เย็นถือว่าเป็นปัญหาต้น ๆ ของปัญหาแอร์เลยก็ว่าได้ สาเหตุเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนั้นมีหลายสาเหตุ อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งอย่างคือ น้ำยาแอร์รั่วซึม