หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ(แอร์)สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะมาบอกเล่าหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่เราใช้กันตามบ้านเรือนอาคารต่าง ๆ ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร จะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านทั่วไปจะไม่อธิบายหลังการทางช่างหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจหลักการทำงานของแอร์ แอร์บ้านทั่วไปที่เราใช้กันมากในปัจจุบันจะมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนคือส่วนที่อยู่ในบ้านและส่วนที่อยู่นอกบ้านซึ่งการทำงานต่างกัน เครื่องที่อยู่ในบ้านมีหน้าที่ทำความเย็นระบายความเย็นออกมากส่วนที่อยู่นอกบ้านจะระบายความร้อนออกมาซึ่งสองส่วนนี้ทำการประสานกันโดยจะมีท่อน้ำยาแอร์เชื่อมต่อหากันเป็นระบบปิดคือไม่สามารถระบายน้ำยาหรือมีรูรั่วระหว่างท่อได้ระบบจะต้องถูกปิดสนิทปิดตายโดยเด็ดขาด ถ้าเกิดมีรอยรั่วอากาศเข้าจะทำให้แอร์เราไม่เย็นหลักการทำงานในระบบของน้ำยาแอร์คือการแลกเปลี่ยนความร้อนและการกลายเป็นก๊าซและของเหลวของการชนิดหนึ่งซึ่งเป็นน้ำยาแอร์โดยกระบวนการมีดังนี้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เมื่อก๊าซสถานะจากของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอจะเกิดการคายความเย็นออกมาและดูดความร้อนเข้าไปจึงทำให้เกิดความเย็นที่ 10 องศาเซลเซียส แล้วถูกพัดลมเป่าลมเย็นออกมาทำให้อากาศภายในห้องเย็นสดชื่น และสารทำความเย็นที่คายความเย็นจะกลายเป็นสารที่มีความร้อนถูกส่งไปยังเครื่องระบายความร้อนที่อยู่ด้านนอกอาคารระบายความร้อนออกแล้วก็กลับมาทำความเย็นใหม่อีกครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่เราเปิดแอร์ เมื่อเรารู้หลักการของแอร์แล้วการดีแลรักษาก็ย่อมง่ายไปด้วยวิธีที่จะทำให้แอร์เย็นและประหยัดไฟคือการ ล้างแอร์ ยิ่งแอร์เราสะอาดประสิทธิภาพในการทำความเย็นก็จะเต็มร้อยเปอร์เซนต์อีกด้วย

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.